---------------------------------------------------------------------------------------------
| Hlavní stránka | Sortiment | Modely | Fotogalerie | Kouření | Objednávka | Kontakt |
----------------------------------------------------------------------------------------------

Aliance 18

--------------------------------------------------------------------

Na naší provozovně dodržujeme zákon aliance 18

Děti, které si pošlete s lístečkem pro cigarety, protože se vám zrovna nechce vstávat od rozkoukaného TV seriálu, od nás cigarety nedostanou !
Jelikož sami máme děti nepřejeme si, aby jiní prodejci cigaret porušovali tento zákon. Z naší zkušenosti víme, že když neprodáme my, tak jdou děti o kus dál k vietnamskému obchodníkovi a ten jim cigarety prodá.Potom jdou zpět kolem a smějí se nám, ale to je potřeba překousnout. Ani s Vámi kuřáky to není někdy lehké, když nám přijdete vynadat, že jsme Vašim dětem cigarety neprodali i když měli od Vás lístek s Vaším podpisem.
Jsme obchodníci, ale ne supi, kteří se snaží za každou cenu vydělat.

Věřte, že nám jednou většina z Vás alespoň vduchu poděkuje.

Aliance Zákon 18 je volné sdružení osob a organizací založené s cílem v praxi prosadit dodržování věkového limitu 18 let pro prodej tabákových výrobků a preventivně působit proti kouření mladistvých. Jejími členy jsou poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Jaromír Talíř, PhDr. Walter Bartoš a poslanec Evropského parlamentu doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. Dále je to pan Jindřich Fryč, zástupce ministerstva školství, Česká obchodní inspekce a Česká školní inspekce, Unie rodičů, výzkumná agentura STEM a tabákový průmysl, který zastupuje společnost Philip Morris ČR a.s. Jak prokázal průzkum agentury STEM, samotná novela nedokázala zabránit prodeji tabákových výrobků nezletilým, ani snížit počet mladistvých kuřáků. Zcela zřetelná je slabá vůle prodejců tabákových výrobků dodržovat tento zákon a celospolečenské podceňování jeho významu. Aliance Zákon 18 se proto rozhodla podporovat programy, které zabrání přístupu mladistvých k tabákovým výrobkům, budou preventivě působit mezi mladistvými, jejich vychovateli a rodiči. Za důležité pokládá Aliance Zákon 18 nejenom preventivní programy zaměřené na kouření mládeže, ale také projekty osobnostního rozvoje vedoucí k větší úctě k zákonům, občanské zodpovědnosti a pravidlům otevřené demokratické společnosti.
    Cíle aliance zákon 18:
  • V praxi prosadit dodržování novely zákona 37/1989 Sbírky
  • Prevence kouření mladistvých
  • Zvýšení právního vědomí mládeže
Aliance Zákon 18 byla založena v roce 1999 poslancem PSP ČR panem Jaromírem Talířem. „Hlavním úkolem naší Aliance je v praxi prosadit zákon omezující přístup nezletilých k tabákovým výrobkům Členové Aliance zákon 18 Aliance Zákon 18 je volné sdružení osobností veřejného života a organizací založené s cílem v praxi prosadit dodržování věkového limitu 18 let pro prodej tabákových výrobků a preventivně působit proti kouření mladistvých. Jejími členy jsou poslanci Parlamentu ČR Ing. Jaromír Talíř, doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., PhDr. Walter Bartoš a ředitel odboru pro mládež Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, pan Mgr. Jindřich Fryč, dále Česká obchodní inspekce, Unie rodičů, výzkumná agentura STEM, Česká školní inspekce a asociace výrobců tabákových produktů Tabákový průmysl, reprezentované společností Philip Morris ČR a.s.
Copyright © GRoNGoR
GRoNGoRCZ@gmail.comFotky, astrologie, jak ušetřit ...